Arvamustalgud „Mõtlemismustrite muutumine – väljakutse alushariduses.“

09/10/2021

Muutumine algab iseendast ja selleks on vaja julgust, tahet ja enesekindlust! Sellele arvamusele jõuti Arvamustalgutel Lodjakojas 27. augustil. Ligi 50  talgulist said kaasa mõelda püstitatud teemadel ning avaldada  oma arvamust ka kirjalikult. Osalejate väärt mõtetest lõi Kati Orav visuaali, mis võtab kokku meie aja väljakutsed alushariduses.  

 

Mis suunaks, motiveeriks, paneks õpetajat rohkem mõtlema, oma tegevust igapäevaselt analüüsima “Kuidas minu tegevus mõjutab last”?
 • Õpetaja on autonoomne ja kompetentne – õpetajate julgustamine.
 • Siirus, julgus väljendada oma kahtlusi, mõtteid.
 • Edulugude jagamine
 • Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
 • AEG – kuidas seda kasutada nii, et jõuaks töökohustused töö ajal ära teha?
 • Tunnustamine.
 • Asjatundjate koolitused, õpiringid.
 • Aeg analüüsimiseks.
 • Koostöö, koos õppimine – kuidas seda teha?
 • Töö personaliga – koostöö harjutamine, et konkurents/konkureerimine väheneks.
 • Süsteemne analüüs.
Missugused mõtteviisid peaksid lasteaias muutuma?
 • Meil on aega – aeg on piiramatu ressurss
 • Hirm eksida!
 • Lapsest ei saa ja tema soovist lähtuda, kui pead koostama kuuplaane ette.
 • Laste päevad on lasteaias hakitud.
 • Mida teha muusikatundidega, kus drillitakse lapsi järjekordseks peoks? Liikumistundidega?
 • Õpetaja arusaama, et kõike ei pea ühel päeval ära tegema. Juhtkond peaks rohkem usaldama õpetajaid, mitte nõudma “vanu häid” plaane
 • Lasteaias ei peaks olema ei nädala ega kuuplaane. Õpetajal peaks olema võimalus eesmärke analüüsi tulemustest lähtuvalt teha. Elada hetkes!
Kuidas õpetada, et ei suletaks teisi mõtteviise?
 •  …teiste arvamust oluliseks pidades, selles väärtuse ja potentsiaali nägemist
 • Anda ise valida, kuidas õppida
 • Avatus – usaldus organisatsioonis
 • Pakkuda valikuid, võtta arvesse teisi lahendusi/võimalusi, olla paindlik!
 • Dialoog generatsioonide vahel!
Milliseid aegunud väärtusi me kanname? Millised uued väärtused ei sobi meie hariduskultuuri?
 • Uued väärtused – iga asutus peab oma töö ise ära tegema, ei saa mujalt üle võtta
 • Teen kellegi teise jaoks tööd – kontrollihirm
 • Meil on tund. Meil on õpetaja ja laps on alluv. VÕIM???
 • Mina olen kõige targem, tean kõige paremini ja kõik mida mina tean on kõige õigem!
 • Hariduses ei tohiks olla konkurentsi. Vabaneda “teisest parem” mõttesüsteemist. Lastes omavahel ei tohi tekitada konkurentsi kõige kiiremini riidesse…. kõige rutem söönud….
 • Laps on tasa ja kuulab!
 • Me ajame oma täiskasvanute asju ja unustame sageli lapse hoopis ära.
 • Täiskasvanud on üsna isekad.
 • Leidke aega pidurdamiseks, et mõelda, kelle nimel me midagi teeme.
Arvamused ja mõtted visualiseeris: Kati Orav

Seotud postitused

Arvamustalgud II – Kokkuvõte aruteluringist

Arvamustalgud II – Kokkuvõte aruteluringist

Mõttemustrite seminari teises osas vaatasime, mida konkreetset saaks juba nüüd ja praegu mõttemustrite muutmiseks teha lasteaia õppejuht, juht ja õpetaja. Kõigist perspektiivist peeti oluliseks Lapsest lähtuva tegevuskultuuri rakendamist (kui teekonda – nii esimeste...

read more