EESTI REGGIO EMILIA ÜHING

Astu liikmeks

Ootame Eesti Reggio Emilia Ühinguga (EREÜ) liituma Reggio Emilia pedagoogikast inspireeritud ja huvitatud lasteaiaõpetajaid, lapsevanemaid, haridustöötajaid ning muude valdkondade inimesi.

Hetkel kuulub ühingusse 84 liiget üle Eesti.

Ühingu põhitegevusteks on:

  • Reggio Emilia kasvatusfilosoofia tutvustamine Eestis
  • alushariduse valdkonnas töötavate inimeste professionaalse arengu toetamine
  • koostöö arendamine erinevate huvigruppidega, toetamaks lapsest lähtuvat tegevuskultuuri alushariduses

Ühingu liikmena oled oodatud:

  • osalema koolitustel ja nõustamisringides
  • kaasa lööma piirkondlikes klubilistes tegevustes (Tartu Reggio Klubi, Tallinna Reggio Klubi, Lapsemeelse mõtlemise klubi Võrus)
  • osa võtma piirkondlike keskuste tegevustest (Toila lasteaed Naerumeri)
  • osalema noortekogu tegevustes
  • praktiseerima ja edendama Reggio Emilia pedagoogikat Eestis
  • tegema koostööd enda lasteaia või piirkonna tasandil

 

Ühingu liikmemaks on 12€ aastas.

Liikmemaksu saab tasuda a/a Swedbank EE36 2200 2210 6866 2793

Astu Eesti Reggio Ühingu Liikmeks