EESTI REGGIO EMILIA ÜHING

Ühingust

Eesti Reggio Emilia Ühing (EREÜ) koondab inimesi, kes soovivad edendada lapse initsiatiivi väärtustavat lähenemist alushariduses, toetudes Reggio Emilia tegevuskultuuri põhimõtetele. 

EREÜ loodi 2017. aastal Tartu Reggio klubi liikmete algatusel.

Ühingu eesmärkideks on:

  • Reggio Emilia pedagoogiliste põhimõtete tutvustamine ning terviklike tegevuskultuuride arengu toetamine Eesti lasteaedades;
  • lasteaiaõpetajate professionaalse enesearengu toetamine;
  • lapsevanemate ja teiste huvigruppide kaasamine lapse õppimisega seotud protsessidesse.

Oma tegevuses peame oluliseks kursisolekut nüüdisaegsete teaduspõhiste pedagoogiliste lähenemistega ja rahvusvahelise koostöö arendamist Loris Malaguzzi keskusega Itaalias ning Põhjamaade Reggio Emilia ühingutega.

 

JUHATUSE LIIKMED

Kadri Karlis

“Reggio pedagoogika uurimine on mind inspireerinud looma lastele mitmekesiseid, põnevaid ning nende jaoks tähenduslikke õpiolukordi. Olen Reggio peagoogikast leidnud tähenduse enda kui õpetaja tegevusele.”

Katrin Helendi

“Soovin, et iga laps saaks avastada maailma talle omasel viisil ning alusharidus annaks toeka aluse kasvamisel uudishimulikuks ja õnnelikuks maailmakodanikuks.”

Tiia Must

“Olen veendunud, et kui lapsel on olnud täielik ja ehe lapsepõlv, saab temast täisväärtuslik, edukas ja õnnelik täiskasvanu. Loodan südamest, et ühel päeval on meie lasteaiad sellised „laste aiad“, kus laps saab veeta lapsepõlve, mis on uudishimu, loomist ja naeratusi täis.”

Marge Kimmel

“Reggio tegevuskultuur on õpikogukond, mis keskendub koostööle kõikide sihtrühmade vahel: kus laps areneb läbi mängu/ loovuse ja õppimine on muudetud elu pärisosaks.”

Anette Avvald

“Reggio Emilia tegevuskultuuris kõnetab mind kõige enam mõte, et lapsel on sada keelt. Iga laps on eriline ning kogeb ja avastab maailma just talle omasel viisil. Oskus õpetajana neid protsesse märgata on suur väärtus.”