Reggio Emilia pedagoogika

Innovatiivne, lapse sünnipärasele õppimisvõimele toetuv ning väljendusrikkuse arendamisele suunatud pedagoogika

Astu liikmeksReggio tegevuskultuur

Artiklid ja uudised

Inspireeriv kohtumine Nurmepesa lasteaias

Inspireeriv kohtumine Nurmepesa lasteaias

18. jaanuari õhtul kogunes Ülenurme lasteaeda Nurmepesa 20 Reggio ühingu liiget. Juba uksel tervitasid tulijaid säravad lasteaia direktor Mari Sults ja õppejuht Evelin Sarapuu. Möödunud aasta lõpus sai 10. aastat, kui esmakordselt saadi kokku Reggio klubina. Selle...

read more

Lapsest lähtuv pedagoogika avab lapsele võimaluse kõike ise õppida läbi uurimise ja katsetamise, läbi mängu ja kunstilise tegevuse, kusjuures õpihuvi ning huvi maailma saladuste vastu on püsiv ja kustumatu.

Jaana Koger
Tartu Lasteaed Terake õpetaja

“Reggio õpetajad näevad lapsi (loodus)teadlastena. Mulle meeldib taoline mõttelaad, kuna näen igapäevaselt oma töös laste lakkamatut uudishimu, järjest arenevat vaatlemisoskust ja võimet kujundada teooriaid ümbritseva maailma kohta. Lapsed mõistavad loomupäraselt, et oleme osa millestki suuremast – millestki, mille üle imestada, küsimusi esitada.

Uurides tekivad küsimused ja ideed. Laste huvidest lähtuvate teemade põhjalik uurimine pakub konteksti, milles nad saavad sügavamalt mõista iseennast ja oma maailma; süvenevad akadeemilised oskused, aga ka nende teadlik kasutamine.

Mul on olnud õnn kogeda imelisi asju, mis juhtuvad, kui lastel on vabadus uurida ja katsetada. See innustab mind veel enam olema avatud laste uudishimule, nende uutele vaatenurkadele. Usun, et uuriv õppimine arendab mõtlemist ja loob innovatsiooni maailmas.”