Õpetaja mõtted Reggio Emilia Ühingu arvamustalgutelt 27.08.2021

09/08/2021

Autor: Margit Lang

Augustikuu lõpus toimusid Reggio Emilia Ühingu korraldatud arvamustalgud, kus keskseks teemaks oli mõtlemismustrite muutumine alushariduses.

Enim jäigi mõtteis kõlama õpetaja mõtteviiside muutumine ja muutumisega kaasnevad hirmud. Järgnevalt püstitus teema: “Kust tulevad hirmud teha nö. teistmoodi?”. Triin Rass, kes esindas talgutel Haridus- ja teadusministeeriumi, tõi välja, et õppekava toetab õpetajat rakendama erinevaid alternatiivseid pedagoogilisi lähenemisi. Samuti kinnitasid arvamustalgul osalenud esimese paneeli spetsialistid, et õpetaja on ise see, kes ei taju oma autonoomiat. Triin Rass esitas kuulajaskonnale mõtlema panevad küsimusi: “Kes on see kuri koll ja tuleb õpetajat kontrollima? Kust tekivad sellised hirmud? Kas kontroll tuleb lapsevanematelt või juhtkonnalt? Kes tegelikult piirab ja takistab?”. Kui õpetaja on astunud sammu ja on valmis muutusteks, siis ta vajab tuge ja nõu, aga õpetajate seas on siiski levimas rohkem konkurendisuhe kui koostöösuhe.

Maria Jürimäe, kes innustunult toetab Eestis professionaalsete õpikogukondade tekkimise ideed, tõi välja, et  ühiskonnas suuremate muutuste saavutamiseks on vajalik anda õpetajatele võimalusi kogemuste jagamiseks, teha ennast nähtavaks ja kuuldavaks. Olen õpetajana arvamusel, et kui positiivseid kogemusi jagatakse ja näidatakse, et saab ka teisiti, siis ehk tekib ka teistel õpetajatel julgus proovida ning oma mõtlemismustreid muuta, tajudes enda ja laste tegevusvõimekust.

Arvamustalgutel valmis ka visuaal, mis aitab saada ülevaadet enim tähelepanu saanud teemadest.

/Margit Lang/

Seotud postitused

Inspireeriv kohtumine Nurmepesa lasteaias

Inspireeriv kohtumine Nurmepesa lasteaias

18. jaanuari õhtul kogunes Ülenurme lasteaeda Nurmepesa 20 Reggio ühingu liiget. Juba uksel tervitasid tulijaid säravad lasteaia direktor Mari Sults ja õppejuht Evelin Sarapuu. Möödunud aasta lõpus sai 10. aastat, kui esmakordselt saadi kokku Reggio klubina. Selle...

read more
Arvamustalgud II – Kokkuvõte aruteluringist

Arvamustalgud II – Kokkuvõte aruteluringist

Mõttemustrite seminari teises osas vaatasime, mida konkreetset saaks juba nüüd ja praegu mõttemustrite muutmiseks teha lasteaia õppejuht, juht ja õpetaja. Kõigist perspektiivist peeti oluliseks Lapsest lähtuva tegevuskultuuri rakendamist (kui teekonda – nii esimeste...

read more