Kui sa kuulad, siis tuleb sul palju häid mõtteid

03/01/2021

Autor: Sandra Kask

Ühel lumisel reede hommikul rääkisime lastega kuulamisest. Liisa* alustas rääkimist sõnadega ,,Kui sa kuulad, siis sul tuleb palju häid mõtteid.” Omapoolse mõtte lisas ka Siim*, kes ütles: ,,Inimestel on vaja kuulata, et teada saada, mis teine teeb ja rohkem saada aru. Kuulamine annab mulle mõtte, mida teine inimene teab ja sina ei tea. Kui sina kuulad mind, siis tekib mul tunne, nagu mängiksin pilli. Mulle meeldib mängida pilli.“ Õpetajana usun, et 5-aastased Liisa ja Siim on jõudnud juba praegu ühe väga olulise elutõeni. Ma kohe räägin sulle, miks.

Rinaldi (2001) on öelnud, et me peame kuulama lapsi – mitte selleks, et neid aidata, vaid sellepärast, et nemad saavad meid aidata. Carlina Rinaldi on Loris Malaguzzi Rahvusvahelise keskuse (Loris Malaguzzi International Centre) president, ta on töötanud aastakümneid Reggio Emilia tegevuskultuuriga haridusasutustes. Kuulamine on väga oluline osa Reggio Emilia tegevuskultuuris, kuna see võimaldab otsida tähendusi. Üks esimesi küsimusi, millele võiksid kõik õpetajad enda igapäevatöös mõelda, on: ,,Kuidas me saame aidata lastel otsida tähendust selles, mida nad teevad, mida nad kogevad, millega nad kokku puutuvad?“ Selleks, et saaksime tähendusi otsida, peame küsima neid küsimusi, mida lapsed igapäevaselt küsivad (miks? kuidas? mida?). Me ei saa elada elu ilma, et me otsiks tähendusi, kuna see jätaks meie elud tühjaks. Lapsed teavad tähenduste otsimise olulisust väga hästi, kuna neil on soov ja võimekus otsida elumõtet ja omaenda minatunnetust niipea, kui nad siia ilma sünnivad (Rinaldi, 2011).

Hea lugeja, palun sul võtta hetke ja mõelda, milline võiks olla meie maailm siis, kui inimesed ei küsiks kunagi igapäevaselt tekkivaid küsimusi nagu miks, kuidas ja mida? Mida selliste küsimuste küsimine meile juurde annab? Selleks, et saaksime aidata lastel tähendusi otsida, peame ka ise mõistma, kui oluline on kuulamine ja tähenduste otsimine, sest ainult sel moel saame aidata lapsi ja iseennast.

*- nimi muudetud

Kasutatud kirjandus:
Rinaldi, C. (2001). The pedagogy of listening: The listening perspective from Reggio Emilia. Innovations in Early Education: The international Reggio exchange, 8(4), 1–4.
Rinaldi, C. (2011). The pedagogy of listening: The listening perspective from Reggio Emilia. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of children. Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Experience in Transformation (pp. 233–246). California: ABC-CLIO.

Seotud postitused

Joonte uurimine läbi liikumise sõimerühmas

Joonte uurimine läbi liikumise sõimerühmas

Inimeste ja loomade erinevad liikumisviisid ja joonistamine loomaks kehastununa. Sügisel alustasime uute sõimelastega. Aastaplaane seades ei osanud kuidagi ennustada kui kiiresti lapsed kohanevad. Üsna kohe oli selge aga see, et on mitmeid lapsi, kellel kõnet suurt...

read more
Mõtted inspireerivast päevast

Mõtted inspireerivast päevast

On õnn omada kolleege, kes veavad ja aktiivselt toimetavad Eesti Reggio Emilia ühingus. Sel moel õnnestub ka ühinguga veel mitteliitunutel toimuvaga kursis olla ja Inspiratsioonipäevale kohale tulla. Tõele au andes, pole kiiretel tööpäevadel ei aega ega mahti...

read more
Ilmunud on Reggio õpetajate kogemuslugude kogumik

Ilmunud on Reggio õpetajate kogemuslugude kogumik

Iga lugu kogumikus on sügavalt isiklik, näidates, kuidas õpetajad on oma professionaalses arengus lastest inspiratsiooni leidnud. Need lood kinnitavad, et aeg, mis veedetud lastega, ei ole ainult õpetlik neile, vaid ka nende õpetajatele, aidates mõista laste mõttemaailmu ja tugevdades usku lapsepõlve imedesse.

read more