Virumaal edeneb koostöö

03/09/2021

Autor: Leena Tukkia

Toila Lasteaed Naerumeri on kujunenud lapsest lähtuva tegevuskultuuri keskuseks Virumaal. Naerumeri on 3-rühmaline lasteaed, mis asub Ida-Virumaa kauni Toila Oru pargi ja Läänemere läheduses. Aastast 2015 oleme rakendanud muutunud õpikäsitlust. Algselt kasutati projektõpet ühes rühmas, aastast 2017-2018 praktiseerivad seda juba kõik rühmad.

Oleme Reggio Emiliast inspireeritud lasteaed ning lähtume Reggio Emilia põhimõtetest. Reggio filosoofia lahutamatuks osaks on ateljee olemasolu. Aastast 2018 on meil avatud põnev, laste ja õpetajate loovust toetav ateljee. Meie majas on loodud lastele kreatiivne, lapse unikaalset sisemist potentsiaali toetav ja maailma avastamist rikastav kasvukeskkond, enesearengule suunatud ning pädeva meeskonna poolt. Lasteaia rühmades on tegevuskeskused ning iga lasteaia ruum elab oma elu koos laste loominguga. Laps on looja! Laste ideedest ja ettepanekutest kujunevad välja meie maja peod, sündmused ja projektid. Laps on elujulge! Meie lasteaia mentor on PhD Maarika Pukk.

„Väärtustades oma lasteaia lugu oleme ühenduses eelmiste põlvkondade ja nende loodud väärtustega, mis teebki lasteaia narratiivi väärikaks ja suureks ning aitab orienteeruda tänases päevas.“PhD Maarika Pukk.

Maja pedagoogiline tegevuskultuur tuleneb inimesest endast, meeskonnast ja juhtkonnast. Koos ühe meeskonnana lastega ja lastevanematega loome oma ühtse narratiivi. Meie suund on olla jätkuvalt pedagoogilises dialoogis Virumaa lasteaia juhtidega, õpetajatega ja õpetaja abidega, vahetada töökogemusi, filosofeerida lapse arengu potentsiaali üle, korraldada piirkonnas lapsest lähtuva tegevuskultuuri (LLT) propageerivaid aruteluringe ja E-kohviku dialooge.

Meie Naerumere majas,

siin ju laste naerust kajab.

Ilus meie majake,

siin on kõik, mis vajate.

Õpetaja rõõmus, armas,

teie lapsi hoolsalt valvab.

Võtab sülle, lohutab,

kui vaja, tüli lahendab.

See me igapäeva hool,

laps vaid rõõmu juurde toob.

Siin on AHHAA, siin on OHHOO,

lapsi Naerumerre too!

Autor Sirje Kriisa, Rõõmukillukeste rühma õpetaja abi.

 

Leena Tukkia, Toila Lasteaed Naerumeri direktor

Seotud postitused

Joonte uurimine läbi liikumise sõimerühmas

Joonte uurimine läbi liikumise sõimerühmas

Inimeste ja loomade erinevad liikumisviisid ja joonistamine loomaks kehastununa. Sügisel alustasime uute sõimelastega. Aastaplaane seades ei osanud kuidagi ennustada kui kiiresti lapsed kohanevad. Üsna kohe oli selge aga see, et on mitmeid lapsi, kellel kõnet suurt...

read more
Mõtted inspireerivast päevast

Mõtted inspireerivast päevast

On õnn omada kolleege, kes veavad ja aktiivselt toimetavad Eesti Reggio Emilia ühingus. Sel moel õnnestub ka ühinguga veel mitteliitunutel toimuvaga kursis olla ja Inspiratsioonipäevale kohale tulla. Tõele au andes, pole kiiretel tööpäevadel ei aega ega mahti...

read more
Ilmunud on Reggio õpetajate kogemuslugude kogumik

Ilmunud on Reggio õpetajate kogemuslugude kogumik

Iga lugu kogumikus on sügavalt isiklik, näidates, kuidas õpetajad on oma professionaalses arengus lastest inspiratsiooni leidnud. Need lood kinnitavad, et aeg, mis veedetud lastega, ei ole ainult õpetlik neile, vaid ka nende õpetajatele, aidates mõista laste mõttemaailmu ja tugevdades usku lapsepõlve imedesse.

read more