Võru Lasteaed Okasroosike pälvis tunnustuse

02/28/2023

Autor: Tiia Must

Võru linn tunnustas 23. veebruaril toimunud EV 105. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul linna silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone.

Meie lasteaed pälvis tunnustuse, kui aasta 2022 kultuuri ja haridusasutus.

Tunnustuse juurde kuulus järgnev jutuke:

Võru Lasteaed Okasroosike on oma  tegevusaja jooksul tuntuks saanud kui oma asja ajav edasipüüdliku töötajaskonnaga lasteaed. Lasteaed, kel on seljataga rohkem kui poole sajandi pikkune pedagoogiline rännak ja ikka ollakse teel. Lapsele parima õpikeskkonna loomine on olnud lasteaia üks peamisi eesmärke.

Juba aastakümneid tagasi sihte seades sõnastati lasteaia missioon „Aitame lapsel kasvada iseendaks“. Erinevaid võimalusi, kuidas toetada iseendaks kasvamist,  on leitud läbi erinevate pedagoogikate. Sellest hoolimata on lasteaia meeskond endiselt parimate lahenduste otsingul ning rännak targaks saamise teel jätkub.

Viimaste aastate jooksul on täiskasvanud teinud endaga palju tööd, et suuta aktsepteerida kõike laste poolt tehtut ning anda lapsele aega oma mõtteid avaldada ja põhjendada. See pole olnud kerge, sest tänane töötaja tuleb lapsepõlvest, kus õige vastus oli ette teada. Õpetajate pingutused on vilja kandnud, sest lapsed on aru saanud, et nad ei pea vastama nii nagu õpetajad soovivad, vaid võivad öelda seda, millest mõtlevad.

Oleme innustunud Reggio Emilia pedagoogikast, mis ütleb, et lapsel on 100 keelt. Täiskasvanu roll tema kõrval on jätta lapsele alles võimalikult palju keeli, ehk siis erinevaid võimalusi maailma avastada.

Juba seitsmendat aastat töötatakse lapsest lähtuva projektõppe metoodikat rakendades. Enamuse projektide ja tegevuste algatajad on lapsed. Nad jagavad oma ideid täiskasvanutega. Lapsed on kaasatud ka lasteaia menüü koostamisse. Laste algatusel tõstetakse rühma mööblit ümber, et kujuneks sobilik mänguruum, kus nad tegutsevadki heal meelel. Tunnustatud on ka kõik pisikesed algatused: miniprojektid ja uurimised. Lapsed saavad neid huvitanud asjadega tegeleda, ise avastada ja täiskasvanu abiga järeldusi teha. Lasteaia kitsastest oludest hoolimata kasvatatakse selles majas dinosaurusi, uuritakse kosmost ning tehakse kasvõi porilaborit.

Täiskasvanud ei ütle lastele ette vastuseid, vaid annavad neile võimaluse kõigepealt ise probleeme lahendada. Õpetaja sekkub probleemi lahendamisse läbi suunavate küsimuste ja toetava hoiaku. Täiskasvanud on jõudnud tarkuseni, et kustumatu huvi maailma asjade vastu ja negatiivsusest rikkumata entusiasm aitavad lapsel omandada rohkem teadmisi, kui tabelivormis plaanimajandus.

Juhtkond väärtustab õpetaja vabadust laste tegevuste kujundajana.  Samas kaasneb vabadusega ka vastutus: täiskasvanud on need, kes aitavad lapsel kirjutada tema lapsepõlve lugu. Järjepidevalt arenev ja motiveeritud personal on laste õpetajaks igas olukorras: Okasroosikese majas on kõik töötajad õpetajad.  Samas õpivad täiskasvanud ka lastelt.

Õpetajate toetamiseks on juhtkond projektide toel korraldanud nii pikaajalisi kui lühikoolitusi. Külastatud on teisi lasteaedasid ja samas on lasteaed igal aastal ka ise külaiste vastuvõtjaks ja kogemuste jagajaks. Okasroosikese lasteaia õpetajad on oodatud esinejad lapsest lähtuvat tegevuskultuuri toetavatel üritustel ja koolitustel.

Et õpetajaid ning õpetaja abisid nende mõtterännakul toetada, tegutseb lasteaia eestvedamisel alates 2017. aastast Lapsesõbraliku Mõtlemise klubi, kuhu on oodatud kõik Võru maakonna lapsest lähtuvast tegevuskultuurist huvitatud lasteaednikud. Klubi tegevused toimuvad nii lasteaedades kohapeal kui ka veebis. Veebkohtumised võimaldavad kogemuste vahetamist lasteaednikega üle kogu Eesti. Lapsesõbraliku Mõtlemise klubi on lasteaednike toetamise ja inspireerimise koht, mille tegevusse lasteaia juhtkond ja õpetajad järjepidevalt panustavad.

Lasteaed on olnud lapsest lähtuva tegevuskultuuri levitaja üle maakonna, kõik õpetajad esitlevad oma kogemusi erinevatel kokkusaamistel, nauding on kuulata, kuidas õpetaja oma arenguteed märkab ja tööd armastab ning seda teistele jagab. Ka õpetaja abid arutlevad koos lapse toetamise võimalustest, jagavad kogemusi ja tunnevad vajadust läbi arutelude jõuda uute teadmisteni. Kogu lasteaia vaim on üdini õppimist ja arenemist täis.

Kuna kodu on lapse sõnavara ja sotsiaalsuse kandja, peab lasteaed oluliseks lapsevanemate toetamist nii õppijate kui kogukonna liikmetena. Lapsevanemate koolitustega alustas Okasroosikese lasteaed MTÜ Muinasjutumaa kaudu 2014. aastal. Koolitused on toimunud nii loenguvormis kui vestlusringina. Lapse ja vanema koostegutsemist on igal aastal õpitud meisterdamise töötubades, kus õpetajad panustavad oma aega vabatahtlike juhendajatena. Keerukate terviseolude ajal tegid nii õpetajad kui lapsevanemad tõsise digihüppe ning õppisid osalema veebikoolitustel erinevate keskkondade kaudu. See areng avas uued arenguvõimalused lapsevanemate jaoks. Lasteaia kodulehel ja ametlikus õppekeskkonnas Stuudium on vanemate jaoks kättesaadavad lingid koolitusvideotele ja lapse kasvatamist toetavatele veebikeskkondadele.

Väike lasteaed pakub vanematele kogukonnatunnet ja seda kinnistatakse erinevate tegevuste kaudu: mihklilaat, jõululaat, talgud lasteaia õuealal ja Pannkoogipidu. Lapsevanemad on oodatud osalised rühmade projektides ning julgevad ka ise ettepanekuid teha: tulla rühma esinema, kutsuda lapsi oma töökohta külastama, tuua põnevaid „ehitusmaterjale“ ning kohale toimetada mõne vanaema või vanaisa, et vana aja lood ja muinasjutud ikka päris ehtsad oleksid.

Võru Okasroosikese lasteaia õpetajad on panustanud Võru linna tegemistesse: osalemine linna sünnipäeva üritustel ja Võru Lastefestivali korraldamisel.

Ühise perena teatakse, et lapsepõlv ei ole ettevalmistus eluks, vaid elu osa, väärtuslik aeg, mida targalt kasutada.

Seotud postitused

Mõtted inspireerivast päevast

Mõtted inspireerivast päevast

On õnn omada kolleege, kes veavad ja aktiivselt toimetavad Eesti Reggio Emilia ühingus. Sel moel õnnestub ka ühinguga veel mitteliitunutel toimuvaga kursis olla ja Inspiratsioonipäevale kohale tulla. Tõele au andes, pole kiiretel tööpäevadel ei aega ega mahti...

read more
Ilmunud on Reggio õpetajate kogemuslugude kogumik

Ilmunud on Reggio õpetajate kogemuslugude kogumik

Iga lugu kogumikus on sügavalt isiklik, näidates, kuidas õpetajad on oma professionaalses arengus lastest inspiratsiooni leidnud. Need lood kinnitavad, et aeg, mis veedetud lastega, ei ole ainult õpetlik neile, vaid ka nende õpetajatele, aidates mõista laste mõttemaailmu ja tugevdades usku lapsepõlve imedesse.

read more
Tassi täitmine Tartu Ristikheina lasteaias

Tassi täitmine Tartu Ristikheina lasteaias

20. märtsi õhtul ootas ühingu liikmeid külla Tartu Ristikheina lasteaia tegus naiskond. Toimus selle õppeaasta kolmas kohtumine sarjast “Tule meile külla”, seekordseks teemaks oli “Mis täidab õpetaja tassi?”. Õhtu algas...

read more